Jarné posedenie v Malšoviciach 27.4.2012

V piatok 27.4. v podvečer sme v kine mladých v Malšoviciach prvý raz zorganizovali jarné posedenie alias "Majáles", kde sme sa v širokom kolektíve zabavili pri slovenskej ľudovej hudbe, ozdobili sme májky, pogratulovali sme oslávencom a zoznámili sme sa s typickými slovenskými hudobnými nástrojmi, na ktoré si každý mohol vyskúšať zahrať.

Postupne sa na náš Majáles zišlo asi šesťdesiat členov našej obce a našich priaznivcov, ktorý si v príjemnej jarnej atmosfére podiskutovali, zaspievali aj zatancovali. Naša predsedníčka Julka Špalková spolu s Vladkom Burčíkom srdečne privítali všetkých v mene výboru ROS HK. 

Po privítaní hostí sme spoločne pogratulovali naším oslávencom, pričom nám s gratuláciou zaleteli pomôcť dve krásne strigy s metlami. Najskôr naše strigy Monika a Gabika pogratulovali k narodeninám Vladkovi Burčíkovi.

Ďaľšia gratulácia smerovala junilantovi Frantovi Dytrychovi, ktorému na fotke Anička Kneisslová odovzdáva darček a strigy v pozadí iba gánia očiská.

Ďaľšia gratulácia k narodeninám smerovala k sympatickej Michalke, dcére našej predsedníčky Julky, takže na fotke mamička odovzdáva svojej dcére kyticu slnečníc za doprovodu heligónky. Vpravo gratuláciu sleduje Julkin manžel Zdeněk, ktorý svojej dcére gratuloval ako druhý v poradí.

Oslávenci Franto, Michalka a Vladko si spoločne zatancovali sólo na slovvenskú nôtu.

Ďaľšie darčeky boli odovzdané pri gratuláciách k meninám všetkým Jaroslavom. Na fotke Julka Špalková potriasa pravicou Jarovi Starostovi, ktorý si na Majálese zobral na starosti zaistenie občerstvenia našich hostí.

Každý Jaroslav v malom modrom balíčku našiel čiernobielu zásteru, ktorú si hneď vyskúšali. Vľavo Jarko Svoboda a vpravo Jaro Starosta boli s darčekom spokojní a ako vidno, zástery im pristanú.

Majálesovým stigám Monike a Gabike to veru v kostýmoch veľmi svedčilo.

Strigy štartovali sa chystali k odletu zo sálu na metlách, ale asi im došlo palivo, tak museli odísť po vlastných nohách.

Franto strigám závidel, tak mu požičali parochňu a stal sa z neho pekný strigôň, ktorý uvítal u vchodu Evku Svobodovú s jej manželom Jarkom.

Krásne slovenské melódie zahrali na Jaroslav Sloboda a Martin Bačiak z Turca, ktorým prišiel pomôcť zahrať aj ich kamarát z Dolného Bousova od Jičína.

Traja fujaristi vyčarili  na sále nádhernú atmosféru, pri ktorých naše myšlienky zaleteli na Slovensko pod Tatranské končiare. Nie nadarmo sa hovorí, že fujara má "dušu". Kto sa chce o tomto typickom slovenskom hudobnom nástroji dozvedieť viac, môže si otvoriť webové stránky www.dusafujary.sk  a www.fujaraodjara.sk

Okrem fujary Jaro Sloboda v pútavom rozprávání predstavil hosťom aj ostatné hudobné nástroje zo Slovenska, ako napríklad tento slovenský hudobný nástroj , ktorá sa volá FUJARA TROMBILA , ktorá sa v minulosti používala k posielaniu signálov na diaľku.

Ďalej Jaro Sloboda predstavil nenápadný slovenský ľudový hudobný nástroj, ktorým bola drumbľa.

Jaro Sloboda behom celého večera trpezlivo vysvetloval všetkým ochotníkom o hru na slovenské hudobné nástroje základné pravidlá, napríklad na obrázku Julke Špalkovej ukazuje správne držanie fujary.

Na ďaľších obrázkoch ostatní členovia našej obce skúšajú zanôtiť tie správne tóny na fujaru.

Jarko Svoboda s manželkou EvkouJulka Špalková s vysnenou fujarouMartin Baranyai skúša zahrať na fujaruVladko Burčík u májky fujaruje

Niektorí naši členovia však namiesto klasickej fujary uprednostnili nástroj FUJARA TROMBILA.

Franto sa pekelne súsdtredil

Julkina vnučka prejavila záujem o hru na drumbľu a podľa slov Jara Slobody prejavila nemalú dávku talentu.

Martin si tiež vyskúšal drumbľu a Michalka ocenila zopár tónov, ktoré z nej zazneli. 

Okrem hry na nástroje bol samozrejme veľký záujem o slovenské pesničky, ktoré si návštevníci Majálesu zaspievali spoločne s hudobníkmi.

Maťo Bačiak so svojou heligónkou obchádzal stoly, pričom si každý mohol povedať, akú pesničku si želá zahrať.

Okrem spevu bol samozrejmou súčasťou Majálesu aj tanec na slovenské ľudové nôty.

Dievky našej obce spontánne vytvorili tanečný kruhMaťo Bačiak s heligónkou rozvášnil dievkyAnička s Maťom si zašantiliIvona s Vierkou tvorili zohranú dievčenskú dvojicu

Súčasťou Majálesu bolo zdobenie májky, kde si každý moho napísať svoje tejné želanie na papierik, ktorý pripnul na farebnú krepovú stužku a zavesil na brezové májky. Podľa slov Vladka Burčíka sa srdečná nálada nášho Majálesu isto postarala o to, že sa tieto tajné želania každému vyplnia.

Ivonka Civáňová s Martinom Misíkom si vybrali zalenú a modrú stužku.

Obidve májky sa na sále postupne vyzdobili farebnými stužkami, na ktorých boli na papierikoch napísané naše tajné želania. 

Záverom možno zhodnotiť naše prvé jarné posedenie ako veľmi vydarenú akciu, pri ktorej sme sa pobavili, zaspievali aj zatancovali podľa chuti. Budeme sa tešiť, ak sa nám naše želania splnia a o rok sa opäť vo zdraví zídeme na jarnom Majálese.