Návšteva Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 31.3.2012

V sobotu 31.3.2012 k nám do Hradca Králové zavítala veľmi vzácna návšteva z Bratislavy, pretože o činnosť našej regionálnej obce prejavil záujem Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Členovia nášho výboru privítali delegáciu vedenú predsedou úradu JUDr. Milanom Vetrákom, Phd.

Aj keď počasie nebolo veľmi priaznivé, chceli sme návštevníkom z Bratislavy ukázať aspoň zopár zaujímavých miest v Hradci Králové, takže sme zorganizovali exkurziu po Východočeskej metropoli. Na úvod sme vystúpali na Bielu vežu na Veľkom námestí, ktorá je dominantným bodom starého mesta. Potom sme navštívili Chrám Sv. Ducha a po nových terasách sme zostúpili do Jiráskových sadov na sútoku Labe a Orlice. Odtiaľ sme prešli cez "Hučák", ktorým je hradecká vodná elektráreň, cez Labe a po Eliščinom nábreží sme došli do Východočeského múzea, kde sa naši návštevníci dozvedeli zaujímavosti z histórie aj súčasnosti Hradca Králové, ktorý v minulosti získal označenie "Salón republiky". Okrem toho sme naším milým hosťom ukázali aj Šrámkův statek v Pileticích, kde každoročne v máji organizujeme súťaž vo varení halušiek spojenú s vystúpením folklórneho súboru. 

 Vo vetre sme obzerali Hradec Králové z Bielej vežePrechádzka po starom meste u bývalého pivovaruNa sútoku Labe a Orlice v Jiráskových sadochPrípitok borovičky na Šrámkovom statku v Pileticiach

Vo večerných hodinách sa konala oficiálna časť programu v hradeckom Adalbertine, na ktorom delegáciu z Bratislavy privítala naša predsedníčka Julka Špalková. Význam návštevy zdôraznila aj skutočnosť, že sa na jednaní s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí zúčastnil primátor Hradca Králové Zdeněk Fink, ako aj námestník hejtmana Královéhradeckého kraja Jiří Nosek, námestníčka primátora Anna Maclová a predseda Hradeckej kultúrnej a vzdelávacej spoločnosti Miroslav Franc. Členovia nášho výboru Julka Špalková, Vladko Burčík, Ivonka Civáňová a Martin Baranyai informovali o našich aktivitách, ktoré Regionálna obec Slovákov v Hradci Králové organizuje pre Slovákov a priaznivcov Slovenska vo Východných Čechách už viac ako šesť rokov. Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák vo svojom príhovore ocenil našu doterajšiu činnosť a naznačil možnosti spolupráce s týmto úradom, na základe ktorých by sme mohli pracovať na zlepšení a rozvoji našich akcií v budúcnosti. Tajomníčka úradu Dáša Laurenčíková predstavila pre nás veľmi cenné informácie o možnosti využití grantov, ktoré by nám mohli pomôcť zkvalitniť materiálne zaistenie našej činnosti. Hovorca úradu Tomáš Šarluška svoj príhovor smeroval na možnosti zlepšenia komunikácie v regióne, ako aj možnosť využitia portálu pre Slovákov vo svete https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/ .

Julka vítala hostí kalíškom borovičkyJulka a Vladko informovali o našej činnosti

Predseda úradu Milan Vetrák pri svojom príhovore

Primátor Zdeněk Fink odovzdáva dar predsedovi úradu Milanovi VetrákoviNámestník hejtmana Jiří Nosek odovzdáva dar tajomníčke úradu Dáše Laurenčíkovej

Nečakaným spestrením jednania bola krátka návšteva koncertu dievčenskeho speváckeho zboru Kantiléna, ktorý mal vo veľkom sále Adalbertina svoj koncert. Na žiadosť Julky Špalkovej sbor zaspieval pieseň od Eugena Suchoňa "Aká si mi krásna, ty rodná zem moja", čo u nás zanecholo hlboký dojem.

Oficiálne príhovory postupne prešli do neformálnej diskusie, přičom v srdečnej a priateľskej atmosfére čas neuveriteľne rýchlo utekal a rozchádzali sme sa až v neskorých večerných hodinách. Hosťom na rozlúčku zaspievala naša kamarátka Mianga mongolskú clivú pesničku, ktorá bola pre našich hostí prekvapujúcim zážitkom.