Predvianočné posedenie 15.12.2007

PREDVIANOČNÉ POSEDENIE 15.12.2007

 

 v Centre mladých v Hradci Králové – Malšovice

 

V úvode predvianočného stretnutia všetkých návštevníkov privítala predsedníčka ROS HK Júlia Špalková, ktorá stručne zhodnotila našu doterajšiu činnosť a informovala o plánovaných akciách na rok 2008. Pan Dušan Medvec informoval o hospodárení ROS HK, pričom vo svojej správe vymenoval príjmy a výdaje na jednotlivé akcie. Vďaka štedrosti sponzorov a aktívnej podpory členov sa nám podarilo  zorganizovať v roku 2007 tri veľké akcie s kvalitným kultúrnym programom - v januári druhý česko-slovenský bál,  v júni druhý ročník dňa česko - sloveskej vzájomnosti na Šrámkovom statku v Pileticiach a v septembri druhým ročníkom projektu "Slovensko-český dožinkový veniec", kde sa ROS HK prezentovala samostatným stanom v rámci dožiniek  v Šimkových sadoch v Hradci Králové.

 

Pri vchode do centra mladých návštevníkov predvianočného posedenia vítali Vierka Dytrychová a Ivonka Civáňová, ktoré však nevyžadovali vstupné, ale ponúkali predpredaj vstupeniek na tretí ČESKO-SLOVENSKÝ BÁL v Hradci Králové, ktorý sa uskutoční 18.1.2008 v hradeckom Adalbertine.

V rámci krátkeho kultúrneho programu návštevníkov príjemne prekvapila Evka Svobodová so svojou rodinou, ktorá zaspievala niekoľko vianočných piesní zo Šariša. Východoslovenské koledy u vianočného stromčeka zpríjemnili priateľskú atmosféru posedenia.

V rámci posedenia organizátori pripravili pre návštevníkov občerstvenie, každý dostal chutný rezeň, voňavé varené víno a aj sladkosti ku kávičke, niektorí priniesli aj vlastné „výrobky“na ochutnávku. Sympatické servírky navečer dokreslili vianočnú atmosféru mikulášskou červenou čapicou s bielym brmbolcom.

Súčasťou programu bolo aj hudobné vystúpenie hradeckého muzikanta, ktorý hral do tanca aj do počutia, pričom striedal rôzne štýly od ľudových pesničiek cez country a rock and roll až po moderné pesničky. Počas prestávok sa púšťali z rádiomagnetofóna  slovenské ľudové pesničky.

Hudobná produkcia vytiahla od stolov na tanečný parket návštevníkov všetkých vekových kategórií. Záverom možno povedať, že každý návštevník predvianočného posedenia si tento večer užil a domov odchádzal s príjemne naladený po stretnutí s krajanmi.