3. Česko-Slovenský bál 18.1.2008

 

 

Po roku sa priaznivci Obce Slovákov zišli na treťom Česko-Slovenskom bále v kultúrnom centre Adalbertinum v Hradci Králové, kde pre nich organizátori pripravili bohatý program aj tombolu. Záujem o tretí bál bol v porovnaní s vlaňajším druhým bálom oveľa vyšší, preto boli s ohľadom na kapacitu sálu zvolené nové priestory kultúrneho centra Adalbertinum.

Návštevníkov bálu u vchodu vítala slovenskými ľudovými pesničkami cimbálová muzika folklórneho súboru Partizán v krojoch, takže hneď pri vstupe do královehradeckého Adalbertina nemohol nikto pochybovať o tom, aký ples sa tu koná.

Každý pár dostal ako pozornosť plátno s výšivkou na ľudové motívy a  krojovaný pár ponúkol návštevníkom kalíštek Spišskej borovičky  spolu s chlebom a soľou. Ako vidno na fotografii, medzi záujemcami o tento bál boli aj zahraniční hostia, medzi ktorými všetkých zaujal indický pár.

Návštevníkov bálu na hlavnom sále pri slávnostnom otvorení privítala predsedkyňa ROS HK Júlia Špalková za doprovodu fujary. Potom programom prevázal slovenský moderátor, hudobník a folklórista Igor Hraško z Martina.

V prvej prestávke program spestrili mladé mažoretky z obce Libčany, ktoré vedie učiteľka ZŠ Libčany Alena Zajícová, pôvodom z Bardejova.
 

Hudobnú produkciu zahájila bratislavská skupina Akcent Live. Prvé hudobné kolo bolo nesmelé a na parkete si zatancovali iba dva páry, ale v ďaľších tanečných sériách sa návštevníci osmelili a chvíľami sa na sále takmer nedalo pohnúť, ako bol zaplnený parket. Ako vidno na obrázku, návštevníci sa dobre bavili a predvádzali skvelé tanečné výkony bez ohľadu na vek tanečníkov.

Muzikanti zo skupiny Akcent Live aj z cimbálovky súboru Partizán isto s uspokojením sledovali z pódia zaplnený tanečný parket, na ktorom  sa návštevníci plesu s chuťou zabávali a s energiou sa vlnili v rytme hudby.

 

Hudba striedala pomalé aj rýchle tance, od klasickej polky a valčíku cez vášnivé tango až k energickému čardášu, od slowfoxu cez disco až k poskokom v rytme rokenrolu. Behom večera zazneli aj melódie country, dokonca aj typické melódie z Ruska, takže nikoho neprekvapilo, keď fyzicky najzdatnější tanečníci klesli k zemi a predviedli kazačok. Samozrejme nechýbali ani slovenské ľudové pesničky, takže niektorí tanečníci predviedli odzemok a variácie tanečných prvkov z rôznych častí Slovenska, ako sú dupáky, čapáše, jednokročky, dvojkročky atď.

 

 

Behom programu predstavila svoje umenie  majsterka sveta v klasickom balete Tatiana Janošová vo svojej choreografii "Marioneta", s ktorou získala zlatú medailu na majstrovstvách sveta v Moskve za klasický balet.

 

V choreografii "Mefisto", s ktorou získala striebornú medailu v kategórii jazzbalet, Tatiana Janošová prejavila svoj temperament. Návštevníci ocenili obidve vystúpenia baletky zaslúženým potleskom.

 

Cimbálová muzika folklórneho súboru "Partizán" zo Slovenskej Ľupče  zahrala slovenské ľudové piesne nielen k tancu, ale aj pre potechu netancujúcich poslucháčov. Na obrázku Igor Hraško predvádza hru na fujaru, vpravo cimbálovka v predsálí. V závere si mnoho "skalných" priaznivcov folklóru zanôtilo radu ľudových piesní vedno s muzikantami.

 

Ukážky slovenských ľudových tancov z Gemera, Horehronia a Podpoľania predviedol sympatický tanečný pár z folklórneho súboru Partizán za hudobného doprovodu ich cimbálovej muziky.

 

Publikum so záujmom sledovalo bohatý program o prestávkach, ať sa jednalo o mažoretky, baletku, folklórne tance či práskanie bičom. Miesta na sedenie v sále nestačili a preto muselo zopár návštevníkov obetovať svoje pohodlie a zhromaždili sa ku vchodu do sálu.

 

O desiatej hodine bolo pre hostí pripravené gurmánske  prekvapenie vo forme krásne naaranžovaného a bohatého švédskeho stolu s lahôdkami studenej kuchyne. Pestrá ponuka údenín, syrov, zeleniny a ovocia prišla k chuti a dodala energiu do ďaľšej zábavy.

 

 

O bál mala záujem redakcia Českej televízie, ktorá tu so svojmi dvomi televíznymi štábmi natáčala reportáže do svojich zpravodajských denníkov, ale aj do relácie o živote Slovákov žijúcich v Čechách. Kameramani natáčali jednotlivých účinkujúcich na plese, okrem toho redaktori s mikrofónom v ruke spovedali návštevníkov bálu a pýtali sa ich na dojmy.

 Medzi vzácných hostí plesu patrili hejtman Královehradeckého kraja Ing. Pavel Bradík, primátor mesta Hradca Králové Ing. Otakar Divíšek, primátor Banskej Bystrice Mgr. Ivan Saktor a riaditeľka parku kultúry a oddychu v Banskej Bystrici paní  Lydka Baranová. Na obrázku prichádzajú do sálu obaja primátori, vpravo "primátorský stôl".

V bohatej tombole bolo vďaka našim sponzorom dvesto rôznych cien, preto bol o klobúk s losmi veľký záujem. Prvých pať cien sa losovalo na hlavnom sále pred očami návštevníkov. Na obrázku vpravo je šťastný výherca prvej ceny, ktorou bol vyhliadkový let v okolí Hradca Králové.

Po polnoci sa nálada na sále rozprúdila naplno a tanečníci si s chuťou spoločne zatancovali tzv. hada na pesničku "Jede, jede mašinka...". V predsálí medzičasom vyhrávala cimbálovka a nejeden z účastníkov plesu si zaspieval slovenské pesničky.

 

Igor Hraško s partnerkou predvádzali na sále práskanie s bičom, okrem nich túto zručnosť predvádzal aj malý desaťročný Martin Baran. Po polnoci si prásknutie bičom mohli vyskúšať aj záujemcovia z radov návštevníkov plesu.

Všetko má svoj koniec, a tak sa po druhej hodine ráno začali účastníci plesu pomaličky rozchádzať. Predsedkyňa ROS HK Julka Špalková sa osobne rozlúčila s významnými hosťami, medzi ktorých patril aj tento indický pár. Skalní fanúškovia slovenského folklóru spievali s cimbálovkou až do rána, ale aj tí nakoniec opustili Adalbertinum a vybrali sa k domovu.

 

Za rok dovidenia na štvrtom Česko - Slovensko bále v Hradci Králové!

 

Touto cestou by sme chceli poďakovať organizátorom tejto akcie, ktorí pripravili kvalitný a bohatý program.

Poďakovanie patrí aj nasledujúcim sponzorom, ktorí finančne prispeli alebo dodali ceny do tomboly:

- firma IMAGO DT s.r.o. Hradec Králové - firma Delta Systém HEMS o.p.s. - informačná a letecká ambulančná služba OK AMBULANCE
- firma Delta Systém Air, a.s. - akademický maliar pán Matějka
- umelecký fotograf Josef Jeřábek - firma Hogner s.r.o.
- Gemini Port - handlingová spoločnosť - firma Stanislava Žumára
- firma ELKUM CZ Hradec Králové s.r.o. - firma Chovservis, a.s.
- Stredná škola služieb, obchodu a gastronómie Hradec Králové - firma Beas - pekárne Lično
- firma DIXI Poděbrady - sanitárne zariadenie - Milan Louda - POREZ
- primátor Banskej Bystrice Mgr. Ivan Saktor - firma Sirius MP s.r.o., Jaroslav Filip
- Ing. Dušan Medvec - Oblastná charita Hradec Králové - Ing. Aneta Maclová
- Eva Hysková a ľudový súbor Hraškovci - Ing. Žaneta Podivínska
- Vierka Dytrychová s rodinou - Julka Špalková

Zvláštne poďakovanie patrí za celoročnú a morálnu pomoc a podporu:

Krajskému úradu Královehradeckého kraja, zastúpenému hejtmanom Ing. Pavlom Bradíkom
Štatutárnemu mestu Hradec Králové, zastúpenému primátorom Ing. Otakarom Divíškom
Hradeckej kultúrnej a vzdelávacej spoločnosti s.r.o., zastúpenej pánom Miroslavom Francom
Primátorovi partnerského mesta Banská Bystrica Mgr. Ivanovi Saktorovi
Riaditeľke PKO Banská Bystrica pani Lydke Baranovej

 

REAKCIE OD NÁVŠTEVNÍKOV BÁLU:

Mail z z 21.1.2008:

Vážená pani Julka Špalková,
 
aj touto cestou sa chceme poďakovať za prekrásne chvíle, ktoré sme  prežili 18.1.2008 na treťom česko-slovenskom bále v Hradci Králové s
našimi priateľmi Lukáčovcami. S touto rodinou sme sa spriatelili v roku 1973, keď sme nadviazali družobné styky medzi Základnou školou v
Predajnej okr. Banská Bystrica a Základnou školou Tř.SNP Hradec Králové, kde učila pani Lukáčová. Toto priateľstvo / aj s návštevami / nám
vydržalo doteraz. Z veľkým záujmom sme si pozreli fotogalériu  a zaspomínali na pekné zážitky z tohoto bálu. Na perfektnej organizácii
ste mali veľký podiel aj Vy osobne.
    Želáme Vám veľa úspechov v organizátorskej práci ale aj veľa zdravia, šťastia a osobných úspechov. Veríme, že sa ešte niekedy  stretneme na akcii, ktorú bude organizovať Vaša ROS HK.
 
                                    Ján a Emília Kíšikovci zo Sliača

Mail z z 24.1.2008:

Srdečne zdravím do H.K. a vyslovujem vrelé poďakovanie za pekný ples a pekné zážitky z Východočeského kraja. Neviem, či sa Vladko pochválil, lebo  sme spolu strávili pekný víkend a za to patrí vďaka aj Vám do hradeckej komunity Slovákov .
Vidieť, že sa oplatí investovať do schopných ľudí = ste skutočné jedničky s hviezdičkou.
Majte sa pekne a teším sa na ďaľšiu možnú spoluprácu a zase skoro  "Do videnia !!!"
 

                                    Kopecká Juliana
 

V piatok 2.5.2008 Česká televízia na programe ČT 2 o 18 hod vysielala reportáž z tohoto bálu v rámci relácie Kosmopolis, reláciu je možné zhliadnuť v archíve ČT na webových stránkach:

https://www.ceskatelevize.cz/vysilani/02.05.2008/208562210300008-18:00-2-kosmopolis.html?streamtype=WL