Fašiangové posedenie 29.2.2008

V piatok 29.2.2008 sa stretlo 40 členov a priaznivcov Obce Slovákov v Centre mladých v Malšoviciach v Hradci Králové. Účastníkov stretnutia napriek svojmu zdravotnému handicapu po operácii privítala predsedníčka ROS HK Júlia Špalková.Vačšina návštevníkov priniesla na posedenie občerstvenie z vlastnej kuchyne,  niektorí sa podelili aj o fľaštičku z pivnice. Aj  keď tentokrát nebola živá hudba, atmosféru posedenia spríjemnili slovenské ľudové pesničky z rádiomagnetofóna.                                              

 

 Starí známi rodáci i priaznivci Obce Slovákov sa stretli pri tejto príležitosti a nad prestretými stolmi s občerstvením z vlastnej kuchyne vo sviatočnej atmosfére prebrali novinky zo súkromného aj verejného života.

Na túto akciu prišlo aj zopár nových členov, ktorí sa prihlásili do nášho regionálneho spolku a boli srdečne prijatí. Po chvíľke sa noví členovia živo zapojili do diskusie a na každej časti prestretého stola bolo veselo. 

 

 V rámci posedenia organizátori pripravili pre návštevníkov občerstvenie, ktoré bolo k dispozícii v samostatnej miestnosti s provizórnym barom. O občerstvenie sa postarala ako obvykle rodina Dytrychových. Niektorým návštevníkom sa u baru tak páčilo, že tento priestor opúšťali iba na chvíľku a  rýchlo sa sem vracali.rámci posedenia organizátori pripravili pre návštevníkov občerstvenie, ktoré bolo k dispozícii v samostatnej miestnosti s provizórnym barom. O občerstvenie sa postarala ako obvykle rodina Dytrychových. Niektorým návštevníkom sa u baru tak páčilo, že tento priestor opúšťali iba na chvíľku a  rýchlo sa sem vracali.