Predvianočné posedenie 13.12.2008

 

PREDVIANOČNÉ POSEDENIE 13.12.2008

 

 v kuželkárni Malšovice v Hradci Králové

  

V úvode predvianočného stretnutia všetkých návštevníkov privítala predsedníčka ROS HK Júlia Špalková, ktorá stručne zhodnotila našu doterajšiu činnosť a informovala o plánovaných akciách na rok 2009. Vďaka štedrosti sponzorov a aktívnej podpory úzkeho okruhu členov sa nám podarilo  zorganizovať v roku 2008 štyri veľké akcie s kvalitným kultúrnym programom. V januári česko-slovenský bál,  koncom mája  deň česko - sloveskej vzájomnosti na Šrámkovom statku v Pileticiach,  v septembri "Slovensko-český dožinkový veniec", kde sa ROS HK prezentovala samostatným stanom v rámci dožiniek  v Šimkových sadoch v Hradci Králové, nakoniec v novembri sme to bolo odovzdávanie cien Mateja Hrebendu spolu s republikovou radou Obce Slovákov v Čechách. Okrem týchto veľkých akcíí sa priaznivci ROS HK zišli vo februári na fašiangovom posedení a teraz na predvianočnom posedení, okrem toho sa záujemci zišli na kultúrnych predstaveniach slovenských umelcov v okolí, napr. v októbri na predstavení Zuzany Krónerovej v Hradci Králové a v novembri na predstavení Radošinského divadla v Pardubiciach.

 

Pre účastníkov posedenia bol prichystaný slávnostný prípitok kalíškom spišskej borovičky na privítanie, ktorým si všetci okrem šoférov popriali "Na zdravie!", príjemné vianočné sviatky a veľa úspechov do nového roka 2009. Atmosféra posedenia bola veľmi príjemná. Po čase sa zišli starí známi a v priateľskom rozhovore prebrali novinky za posledné obdobie.

 

Na stretnutí bola pripravená projekcia videozáznamu z niektorých našich akcií z roku 2008, konkrétne zo  dňa česko - sloveskej vzájomnosti na Šrámkovom statku v Pileticiach koncom mája,   "Slovensko-český dožinkový veniec" v septembri, kde sa ROS HK prezentovala samostatným stanom v rámci dožiniek  v Šimkových sadoch v Hradci Králové, nakoniec záznam z novembrového odovzdávania cien Mateja Hrebendu spolu s republikovou radou Obce Slovákov v Čechách. Tieto záznamy sú k dispozícii na internetových stránkach regionálnej televízie TV Puls www.tv-puls.cz/region.html .

V rámci posedenia organizátori pripravili pre návštevníkov občerstvenie. Zo západného Slovenska bola privezená tradičná vianočná oblatka, ktorá sa servírovala s medom, cesnakom a drtenými orechmi.  Miestne pohostinstvo prichytalo chutnú kapustnicu na základe receptu od Julky Špalkovej. Niektorí návštevníci priniesli ochutnať vlastné výrobky, ktoré boli naaranžované na slávnostnej tabuli. Nejednalo sa iba o koláče a iné cukrovinky, ale aj klobásky, domáce víno i pálenku. Počas posedenia sa púšťali slovenské ľudové pesničky s vianočnou tématikou.

Behom posedenia informoval pan Karol Maar z Písečnej o svojich skúsenostiach pri riešení českého a slovenského občianstva. Ako slovenský občan dlhodobo žijúci so svojou manželkou v Čechách si tento rok vybavil české občianstvo. Žiadosť o toto občianstvo musela byť podaná na príslušnom krajskom úrade, k žiadosti bolo potrebné doložiť potvrdenie o dlhodobom pobyte v Čechách (pobyt od roku 1993). Ako problém pan Maar prezentoval riešenie českého dôchodku pre občanov slovenského pôvodu žijúcich v Čechách. Uviedol modelový príklad, na ktorom prezentoval, že dôchodok vo výške 10 000 SK na Slovensku je v Čechách dôchodcovi redukovaný na 7 000 Kč. Tento systém sa vidí panu Maarovi nespravodlivý, preto sa u rôznych inštitúcií snažil zaistiť dorovnanie jeho slovenského dôchodku do českého, kde splnil všetky podmienky. Podľa slov pana Maara sa tento problém snažil riešiť od najspodnejšej úrovne miestnych inštitúcií, odkiaľ postupoval až k senátorovi, poslankyni, ombudsmanovi, ministrovi, premiérovi a ústavný súd. Na základe konzultácií s uvedenými inštitúciami  bola podaná žaloba na Českú správu sociálneho zabezpečenia, pričom v súčasnosti bolo podané odvolanie, takže ešte nie je známy konečný verdikt súdu v tejto záležitosti. Keďže nikto nevedel panu Maarovi v tejto veci poradiť, obraciame sa týmto na našich priaznivcov, pokiaľ by niekto vedel, ako postupovať, aby nám poslal príslušné informácie na mail slovaci.hk@seznam.cz .

Jožo Daňo z výboru ROS HK milo prekvapil návštevníkov vianočného posedenia, keď vyhlásil nultý ročník športovej súťaže ROS HK v kuželkách. Účastníci sa združili do štyroch družstiev, ktoré potom so zápalom bojovali o ceny. Víťazné družstvo získalo fľašu vína, pre najlepšieho jednotlivca bola nachystaná fľaša borovičky. Súťaž v kuželkách vytiahla od stolov v kaviarni do kuželkárne návštevníkov všetkých vekových kategórií.

Výbor využil príležitosti stretnitia k aktualizácii zoznamu členov a vybraniu členských príspevkov. Okrem toho boli prijímané rezervácie na štvrtý česko - slovenský bál, ktorý sa bude konať 20.2.2009.

Niektorí účastníci obdarovali ostatných drobnými pozornosťami, napríklad vlastnoručne vyrobenými vianočnými ozdobami vo forme kapríkov s mašličkami.Záverom možno povedať, že každý návštevník predvianočného posedenia si tento večer užil a domov odchádzal s príjemne naladený po stretnutí s krajanmi.

 

 

 

 

Fotogalerie: Predvianočné posedenie 13.12.2008

/album/fotogalerie-predvianocne-posedenie-13-12-2008/vianocna08-posedenie-2-jpg1/ /album/fotogalerie-predvianocne-posedenie-13-12-2008/vianocna08-posedenie-3-jpg1/ /album/fotogalerie-predvianocne-posedenie-13-12-2008/vianocna08-posedenie-4-jpg1/ /album/fotogalerie-predvianocne-posedenie-13-12-2008/vianocna08-pripitok-2-jpg1/ /album/fotogalerie-predvianocne-posedenie-13-12-2008/vianocna08-pripitok-3-jpg1/ /album/fotogalerie-predvianocne-posedenie-13-12-2008/vianocna08-pripitok-1-jpg1/ /album/fotogalerie-predvianocne-posedenie-13-12-2008/vianocna08-obcerstvenie-2-jpg1/ /album/fotogalerie-predvianocne-posedenie-13-12-2008/vianocna08-obcerstvenie-3-jpg1/ /album/fotogalerie-predvianocne-posedenie-13-12-2008/vianocna08-obcerstvenie-4-jpg1/ /album/fotogalerie-predvianocne-posedenie-13-12-2008/vianocna08-obcerstvenie-5-jpg1/