Predvianočné posedenie 10.12.2010

V piatok 10.12.2010 sa v hradeckých Malšoviaciach v Kine mladých konalo už tradičné predvianočné stretnutie našich členov a priaznivcov. Pre účastníkov posedenia bol prichystaný slávnostný prípitok kalíškom spišskej borovičky na privítanie, ktorým si všetci okrem šoférov popriali "Na zdravie!", príjemné vianočné sviatky a veľa úspechov do nového roka 2011. Boli prichystané tradičné vianočné oblatky, ktoré sa ochutili medom, cesnakom a orechmi. Atmosféra posedenia bola veľmi príjemná, pretože sa po čase sa zišli starí známi a v priateľskom rozhovore prebrali novinky.

V úvode stretnutia všetkých návštevníkov privítala predsedníčka ROS HK Júlia Špalková, ktorá stručne zhodnotila našu doterajšiu činnosť a informovala o plánovaných akciách na rok 2011. Vďaka štedrosti sponzorov a aktívnej podpory úzkeho okruhu členov sa nám podarilo  zorganizovať v roku 2010 tri veľké akcie s kvalitným kultúrnym programom. V januári to bol 5.česko-slovenský bál a  koncom mája  Festival národnostných menšín, který nadviazal na deň Česko - Sloveskej vzájomnosti na Šrámkovom statku v Pileticiach. V septembri to bol "Slovensko-český dožinkový veniec", kde sa ROS HK prezentovala samostatným stanom v rámci dožiniek  v Šimkových sadoch v Hradci Králové. Správu revíznej komisie predniesol Vladko Burčík a finančnú správu Ivan Guman. Behom stretnutia členovia výboru aktualizovali kontaktné údaje našich členov a vyberali sa členské príspevky na budúci rok.

 

V rámci stretnutia zahrala ľudová hudba Jána Slančíka z Banskej Bystrice, pričom sme si aj zatancovali.

Zvláštnym prvkom tohoročného predvianočného posedenia bol novomanželský tanec nášho pokladníka Ivana a jeho manželky Miangy, ktorá pochádza z Mongolska. Julka Špalková odovzdala neveste kyticu a mladomanželia si zatancovali svoje sólo v kruhu našich krajanov. Mianga nám na oplátku zaspievala melodramatickú mongolskú ľudovú pieseň, ktorú venovala svojej mamičke. Spevácky výkon návštevníci ocenili nadšeným potleskom.

Pre účastníkov akci bola pripravená projekcia videozáznamov nielen z tohoročných akcií našej obce, ale aj z uplynulých rokov. Niektoré záznamy sú k dispozícii na internetových stránkach regionálnej televízie TV Puls www.tv-puls.cz/region.html .