Vianočné stretnutie krajanov 9.12.2011

V piatok 9.12.2011 sa po roku v hradeckých Malšoviciach v Kine mladých konalo tradičné predvianočné stretnutie krajanov, členov nášho spolku a jeho priaznivcov. Pre účastníkov posedenia bol prichystaný slávnostný prípitok kalíškom Spišskej borovičky na privítanie, ktorým si všetci okrem šoférov popriali "Na zdravie!", príjemné vianočné sviatky a veľa úspechov do nového roka 2012. Boli prichystané tradičné vianočné oblatky, ktoré sa ochutili medom, cesnakom a orechmi. Atmosféra posedenia bola veľmi príjemná, pretože sa po čase zišli starí známi a v priateľskom rozhovore prebrali novinky.

V úvode stretnutia všetkých návštevníkov privítala predsedníčka ROS HK Júlia Špalková, ktorá stručne zhodnotila našu doterajšiu činnosť v uplynulom roku. Zaznamenali sme významný pokrok pri našej snahe o zvyšovanie kvality jednotlivých akcií našej obce, pričom k najviac vydareným podujatiam patril náš slovenský kútik v rámci tohtoročných Královéhradeckých dožíniek. Vďaka štedrosti sponzorov a aktívnej podpory úzkeho okruhu členov regionálnej obce sa nám podarilo zorganizovať v roku 2011 tradičné tri veľké akcie s kvalitným kultúrnym programom. Nadviazali sme spoluprácu so slovenským veľvyslancom v Českej republike a naviac boli naše aktivity kladne hodnotené slovenským ministrom zahraničných vecí pánom Mikulášom Dzurindou, ktorý prevzal záštitu nad blížiacim sa 7.česko-slovenským bálom, ktorý sa bude konať 28.1.2012.

Julka ako tradične poďakovala všetkým aktívnym členom za podporu, na druhej strane Vladko Burčík Julke za náš všetkých poďakoval za jej neustály mladický elán pri organizovaní našich akcií a odovzdal jej kyticu kvetín k jej meninám.

Behom posedenia sme si pripomenuli, že v uplynulom roku sme v januári usporiadali 6. Česko-Slovenský bál, koncom mája Deň Česko - Slovenskej vzájomnosti na Šrámkovom statku v Pileticiach a v septembri "Deň Slovenskej kultúry" v rámci krajských dožiniek v Šimkových sadoch v Hradci Králové, kde sa ROS HK prezentovala samostatným pódiom , koncom roka v decembri toto vianočné posedenie krajanov.

Správu o hospodárení nášho spolku a organizačných záležitostiach predniesol Vladko Burčík. Behom stretnutia členovia výboru aktualizovali kontaktné údaje našich členov a vyberali sa členské príspevky na budúci rok.

 

Na stretnutia zavítal aj náš tradičný hosť a priaznivec exprimátor mesta Hradec Králové pán Otakar Divíšek, ktorý nám prispieva zo svojich poľností zemiakmi na prípravu halušiek pri našich akciách.

Krásne dcéry našich členov zaisťovali pohostenie účastníkov a s úsmevom ponúkali kapustnicu, rezeň, slaninku či kalíšek borovičky či pohárik vínka. 

Nakoniec zábava vyvrcholila na tanečnom parkete, kde česko-slovenské duo zahralo do spevu aj tanca, nálada bola skvelá.