Piletice 25.5.2013

8.deň českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti

HRAJTE, ŽE MI, HRAJTE…

 

Piletice u Hradce Králové - Šrámkův statek 25.5.2013

 

Na Šrámkovom statku v obci Piletice neďaleko Hradca Králové sa po roku opäť konal ôsmy ročník tejto akcie. Počasie nám navzdory predpovedi na trvalý dážď pomerne krásne vyšlo, medzi oblakmi sa občas ukázalo slnko a tak nálada bola skvelá. Chvíľková dažďová prehánka nás nevyviedla z rovnaváhy, na chvíľu sme sa skryli do stodoly a potom sme pokračovali v zábave pod širým nebom. Návštevníci ochutnávali slovenské špeciality, sledovali folklórne vystúpenia a súťaž vo varení halušiek. Zišlo sa tu veľa priaznivcov slovenského folklóru a záujemcov o slovenské špeciality, behom dňa do Piletíc zavítalo niekoľko stoviek návštevníkov z blízkeho i širokého okolia. Akcia vzbudila značný záujem verejnosti, ale aj médií. Redaktorka Regionálneho vysielania Českého rozhlasu Hradec Králové Jiřina Mužíková z našej akcie natáčala rozhovory s návštevníkmi aj jednotlivými členmi našej obce.

Veľká vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom z našej obce a ich rodinným príslušníkom, ktorí obetovali svoj voľný čas a aktívne pomohli pri zaistení tejto akcie.

Český rozhlas Hradec Králové je tradične náš medialný partner, ktorý v priamom prenose vysielal svoju reportáž z Piletíc a dokumentoval atmosféru podujatia svojim poslucháčom. Reportáž z Piletíc v novinách zverejnil v pondelok 27.5.2013 Hradecký deník, krátke video z tejto akcie zverejnila aj Hradecká internetová televize  https://hkhit.org/Reportaze/Kultura/Slovaci-varili-halusky--tancili-i-zpivali.aspx .

Šrámkův statek pred výzdobou
Príprava na akciu bola zahájená od deviatej hodiny ráno, aj keď veľká časť prípravy už bola vykonaná v piatok. Najskôr bolo treba pripraviť stánky, inštalovať výzdobu a variče, pripojiť elektrinu, oškrabať a očistiť zemiaky, roznosiť lavičky a stoličky, pozametať pódium atď. Naša predsedníčka Julka Špalková nám rozdala pokyny a rozdelila úlohy všetkým dobrovoľníkom, pre motiváciu k pokynom pridala úsmev a kalíštek borovičky.
Julka s kalíškom borovičky
 
Mišo pomáha Vierke
V kuchyni šéfovala naša šéfkuchárka Monika, ktorá všetko zvládala s úsmevom na tvári.
V rámci oficiálneho zahájenia akcie naša predsedníčka Julka ŠPalková spolu s moderátorkou Českého rozhelasu Hradec Králové  Jiřinkou Mužíkovou provítali všetkých účastníkov a predstavila ľudovú hudbu "Muzička" z Bratislavy.
Zahájenie akcie v Pileticiach
Julka víta účastníkov
Moderátorka Jiřinka Mužíková
 
U stánkov boli prichystané slovenské špeciality, medzi ktorými sme ako tradične ponúkali kapustnicu, pagáče, bryndzové halušky, spišskú borovičku, ako novinku pre tento rok dievčatá nachystali makové šúľance, ktoré chutili najmä deťom.
Ivonka v kroji vítala návštevníkov a ponúkala im propagačné materiály o našej Regionálnej obci Slovákov.
Aj keď v kuchyni bolo plno povinností, našli sme si čas na zatancovanie a spoločnú pesničku.
Naše poďakovanie sponzorom za hmotnú podporu patrí za darované zemiaky, ktoré nám už tradične venoval exprimátor mesta Hradec Králové Ing. Otakar Divíšek, za kvalitnú múku ďakujeme firme Mlýny Voženílek z Předměřic nad Labem, ako aj pánovi Andrejovi Babišovi za kvalitné pekárenské výrobky jeho firmy PENAM.
 
V rámci Piletického stretnutia sa konal 8. ročník súťaže vo varení halušiek, v rámci ktorého tri trojčlenné družstvá s rovnakými surovinami sa snažili pripraviť kvalitné halušky v rýchlom čase. V prvom družstvé boli tri krásne mladé študentky zo Slovenska, v druhom družstve pod vedením Evky Slobodovej boli naši známi hradečáci a v treťom medzinárodnom družstve pod vedením Martina Baranyaia všetkých zaujala atraktívna temperamentná Španielka Caroline z Andalúzie.
V porote pre zhodnotenie kvality halušiek boli primátor Hradca Králové Zdeněk Fink, ako aj exprimátor Otakar Divíšek a zo Slovenska kapelník ľudovej hudby "Muzička".Porota rozhodla, že v rámci tohoročnej súťaže budú udelené 3 prvé ceny. Jedno družstvo za najlepši halušky, druhé dievčenské družstvo za najkrajšie výkony pri varení halušiek a tretie medzinárodné družstvo za najlepšie "španielske - andalúzske" halušky.
 
Medzi Slovákov zavítala aj vzácna návšteva zo vzdialenej Ázie. Spišskou borovičkou sme privítali jednoho s najväčších predstaviteľov buddhismu v Ázii, ctihodného CHAMBA LAMU z kláštora Gandančeling v Ulámbátare, ktorému chutila aj naša kapustnica.  Tento ctihodný duchovný pozdravil všetkých návštevníkov akcie a zaželal im krásny ďeň.
 
 
Ľudová hudba "Muzička" hrala do počutia aj do tanca všetkým návštevníkov, ale k tanečným výkonom sa vybrali iba poniektorý.
 
 
Článok v hradeckom občasníku RADNICE: