9. deň českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti

 

HRAJTE, ŽE MI, HRAJTE…

 

Piletice u Hradce Králové - Šrámkův statek 31.5.2014

Na Šrámkovom statku v obci Piletice neďaleko Hradca Králové usporiadala Regionálna Obec Slovákov v Hradci Králové s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a mesta Hradec Králové deviaty ročník tejto akcie. Počasie nám prialo, lebo aj Pán Boh má rád bryndzové halušky. Po predchádzajúcom daždivom týždni sa v sobotu medzi oblakmi sa ukázalo slnko, preto nálada bola skvelá. Chvíľková dažďová prehánka nás nevyviedla z rovnováhy, na chvíľu sme sa skryli do stodoly alebo pod stan, potom sme pokračovali v zábave pod širým nebom. Návštevníci ochutnávali slovenské špeciality, sledovali folklórne vystúpenia aj súťaž vo varení halušiek. Zišlo sa tu veľa priaznivcov slovenského folklóru a záujemcov o slovenské špeciality, behom dňa do Piletíc zavítalo niekoľko stoviek návštevníkov z blízkeho i širokého okolia. Deň Českej a Slovenskej kultúrnej vzájomnosti vzbudil značný záujem nielen verejnosti, ale i regionálných médií. Celodenný program moderovala Klára Němečková z Českého rozhlasu Hradec Králové, ktorý je mediálným partnerom všetkých akcii poriadaných ROS a odvysielal i živé vstupy do éteru. Skvelá atmosféra bola zachytená i na videozázname televízie PULS ( https://www.youtube.com/watch?v=YYlPxS4AfQg ), ako aj na fotkách zverejnených na facebookových stránkach našej regionálnej obce(  https://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.228995210643195.1073741832.145502655659118&type=1 ).

Veľká vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom z našej hradeckej regionálnej obce a ich rodinným príslušníkom, ktorí v dobrej nálade obetovali svoj voľný čas a aktívne pomohli pri zaistení tejto akcie.

Príprava na akciu bola zahájená od deviatej hodiny ráno, aj keď časť prípravy už bola vykonaná v piatok. Najskôr bolo treba pripraviť stánky, inštalovať výzdobu a variče, pripojiť elektrinu, oškrabať a očistiť zemiaky, roznosiť lavičky a stoličky, pozametať pódium atď. Naša predsedníčka Julka Špalková nám rozdala pokyny a rozdelila úlohy všetkým dobrovoľníkom, pre motiváciu k pokynom pridala úsmev a kalíštek borovičky.

U vchodu do areálu sme vítali návštevníkov a ponúkali im propagačné materiály o našej Regionálnej obci Slovákov v Hradci Králové, mnohí z hostí prispeli na našu činnosť dobrovoľným vstupným.

Deň Českej a Slovenskej kultúrnej vzájomnosti a 9. ročník celoštátnej súťaže vo varení bryndzových halušiek zahájila predsedníčka ROS HK Júlia Špalková a moderátorka Klára Němečková z Českého rozhlasu Hradec Králové. Slovenský folklór predstavila ľudová hudba "FRGÁL" z Olomouca.

Stalo sa už tradíciou, že na žiadnej akcii poriadanej ROS HK nechýba slovenská pohostinnosť, srdečnosť a temperament Slovákom tak vlastný. Aj v sobotu 31.5.2014 mali návštevníci možnosť okoštovať nielen výbornú kapustnicu, oškvarkové pagáčiky, ale aj kvalitné slovenské vína a Spišskú borovičku.
 

 
Šikovné členky ROS predvádzali výrobu lokší a makových šúlancov, ktoré chutili hlavne ďeťom.
Tradične najväčší záujem bol o bryndzové halušky. Prípravu a varenie halušiek organizovala ako obvykle naša šéfkuchárka Monika, ktorá všetko zvládala s úsmevom na tvári.

Ako gastronomická novinka bol tento rok prezentovaný rodinný kotlíkový guláš.

Veľmi si vážime materiálnej podpory od našich donátorov, pretože bez kvalitnej múky z Mlynov Voženílek z Předměřic nad Labem, plotišťských zemiakov od Ing.Otakara Divíška a výrobkov spoločnosti PENAM od Andreja Babiša by sa nám súťaž vo varení bryndzových halušiek nikdy nepodarila.

V rámci Piletického stretnutia sa konal 9. ročník súťaže vo varení halušiek, v rámci ktorého tri trojčlenné družstvá s rovnakými surovinami sa snažili pripraviť kvalitné halušky v rýchlom čase. Dve družstvá boli tvorené z hradeckých dobrovoľníkov, tretie družstvo utvorili muzikanti z ľudovej hudby FRGÁL.

Behom soboty sa v hľadisku vystriedalo niekoľko stoviek návštevníkov, ktorí ochutnali slovenské špeciality, vypočuli si slovenský folklór a povzbudzovali súťažiacich pri varení halušiek. Čeština sa miešala so slovenčinou v atmosfére priateľstva a porozumenia.

Teší nás, že aktívnou členkou ROS HK je i námestníčka primátora mesta Hradec Králové Ing. Aneta Maclová, ktorá pochádza z Nového Mesta nad Váhom. Aneta nás vždy poteší nádherných zpevom a nie inak tomu bolo i v Pileticiach, kde si dvojhlasne s Julkou Špalkovou zaspievali známú svadobnú odobierku "Čo to za veselie". Zpevácka ukážka bola ocenená nadšeným potleskom.

Milým prekvapením bola návšteva štvorčlenného družstva majstrov sveta vo varení halušiek z Banskej Bystrice pod vedením Jaromíra Majera. Statní chlapi v typických slovenských krojoch boli nielen členmi hodnotiacej poroty, ale za veľkého záujmu divákov predviedli vlastnú výrobu "majstrovských halušiek", ktoré varili v kotlíku na otvorenom ohni. Divákov pohostili pravou žinčicou, oštiepkami a klobásou.

 

Vystúpenie ľudovej hudby "FRGÁL" z Olomouca bolo príjemným spestrením Dňa Česko Slovenskej kultúrnej vzájomnosti.  Cimbálovka s primášom Martinom Zatloukalom nám zahrala známe ľudové piesne zo Slovenska, Moravy a Čiech. Niekto len počúval, niekto si s nimi i zanôtil, ti odvážni si aj zatancovali.

Záverom sa piletické stretnutie premenilo na veselicu, muzikanti sa premiestnili z pódia na trávnatú plochu, kde si všetci spoločne zaspievali a mnohí aj zatancovali. K tanečným výkonom sa vybrali najmä poniektorý členovia našej obce, ktorí majú temperamentný tanec v krvi a v praxi opäť ukázali, že sa dá príjemné spojiť s užitočným.

 

 

Úsmevy na tvárach svedčili o vynikajúcej nálade medzi Slovákmi a ich kamarátmi.

Veľká vďaka patrí aj zvukárom, ktorí sa starali o kvalitné ozvučenie areálu.