Napísali o plese

Hradecký deník 30.1.2012 

Fujara a borovička sklidily značný úspěch

Hradec Králové - Plný nebyl jen velký sál, ale také malý, ve kterém k tanci a poslechu hrála cimbálovka.

Bujará atmosféra, litry borovičky, která tekla proudem, usměvaví lidé a nekončící zábava. To jsou znaky, které provázely sedmý ročník Česko – Slovenského bálu. Sobotní večer v Adalbertinu patřil oslavě přátelství mezi oběma národy. „Všechno probíhá bez problému. Jsme moc spokojeni, že se lidé baví. Máme úplně vyprodáno,“ řekla Deníku v průběhu bálu Júlia Špalková, předsedkyně Obce Slovákov Hradec Králové. Návštěvníci si mohli například zatančit za zvuků cimbálu nebo si zazpívat za zvukového doprovodu fujary, což je nástroj zapsaný na seznamu Mistrovství děl ústního a nehmotného dědictví lidstva mezinárodní organizace UNESCO.

Autor: Jan Pruška

https://hradecky.denik.cz/kultura_region/fujara-a-borovicka-sklidily-znacny-uspech20120130.html

 

RADNICE 4/2012