Deň Slovenskej republiky s Filharmóniou Hradec Králové 13.10.2016

24.10.2016 21:43

U príležitosti Dňa Slovenskej republiky s Filharmoniou Hradec Králové sa  13.10.2016 členovia našej ROS stretli so zástupcom Slovenského veľvyslanectva v Prahe, ktorý položil slávnostný veniec k pamatnej doske Ľ.Štúra na Veľkom námestí.

Z ľava: Ing. J.Čižmár, Ing. M. Tomášik, E.Boudová Český rozhlas  /po celý čas točila reportáže, ktoré budú odvysielané 28.10.2016/, Ing. A.Maclová, námestkyňa primátora, J.Špalková, predsedníčka ROS a zástupca Slovenského veľvyslanectva v Prahe Marek Bártek s manželkou

 

Súčasťou bohatého programu bola i výstava čipiek z Banskej Bystirce s názorným predvedením...

Veľkým umeleckým zážitkom bol i slavnostný koncert hradeckej Filharmónie.

Na záver Dňa Slovenskej republiky s Filharmoniou Hradec Králové sa uskutočnila recepcia za účasti vzácných hostí,medzi ktorými nechýbali ani naši členovia.

 

Späť