Jednanie na USSZ v Bratislave

22.11.2014 21:22
Dňa 27.8.2014 člen výboru ROS HK Vladimír Burčík jednal v Bratislave na Úrade pre slovákov žijúcich v zahraničí s predsedom úradu RNDr. Igorom Furdíkom za účasti veľvyslanca úradu PhDr. Petra Procházky. Vladko Burčík informoval o našich aktivitách v Hradci Králové a príprave plánu našej činnosti v roku 2015, ktorý bude naším jubilejným 10.rokom existencie v Hradci Králové. Pri jednaní nám bola prisľúbená pomoc formou grantovej činnosti a obsahovo najma pri zaisťovaní osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra.
 
 
 
Späť