Nová možnost získať slovenské občianstvo pre Slovákov žijúcich v Čechách

28.02.2015 17:46

Dňom 1.2.2015 nadobudlo účinnosť Nariadenie MV SR o udeľovaní štátneho občianstva SR z osobitných dôvodov bývalým občanom SR. Táto skutočnosť sa môže týkať mnoho ľudí žijúcich v Českej republike. Konzulát Slovenskej republiky v Čechách ponúka možnosť informovať o postupe pri získavaní občianstva všetkých potencionálnych záujemcov a rád by zistil, či by medzi našimi členmi bol záujem o informačnú schôdzku, kde by boli poskytnuté k tejto záležitosti a k celému procesu bližšie informácie.

V prípade, že máte záujem o udelení slovenského občiansta, informujte čo najskôr našu predsedníčku Júliu Špalkovú (e-mail julia.spalkova@seznam.cz ), aby sme s konzulátom dohodli usporiadanie stretnutia v Hradci Králové.

Späť