Novoročné želanie

31.12.2011 19:31

Regionálna obec Slovákov v Hradci Králové želá všetkým svojim členom aj priaznivcom do nového roka 2012 pevné zdravie a veľa šťastia, pohody, lásky, úspechov a elánu. Tešíme sa na stretnutie s Vami na našich akciách v nadchádzajúcpm roku.

Späť