Plán činnosti na rok 2010

19.01.2010 13:01

V. Slovensko-český bál - 20.2. 2010 – Adalbertinum v Hradci Králové

Účinkujú slovenské a české hudobné skupiny a sólisti. Bohatý kultúrny program, spestrený prekvapením v duchu slovenskej pohostinnosti. Akcia sa koná pod záštitou primátorov miest Hradec Králové a Banská Bystrica.

 

Divadelní dokument o ceste Slovákov do Čiech  

Autorský divadelno- dokumentárny projekt v spolupráci s  Občiansky združením Poco a poco animato.

Dramaturgia, scénár a réžia: MgA.D.Špalková, Účinkujú: členovia Obce Slovákov.

Zmyslom naštudovania divadelného predstavenia je posílenie vzájomnosti medzi národnostnou menšinou a majoritnou spoločnosťou. Chceli by sme poukázat na zvyky, obyčaje a tradície medzi minulosťou a súčasnosťou prostredníctvom pútavých inscenačných postupov a spracovanie osobných príbehov ľudí, ktorí sú povodne zo Slovenska a teraz žijú v Hradci Králové a okolí.

 

Fašiangové posedenie 27.2. 2010  - Centrum mladých Malšovice v Hradci Králové

V Čechách masopust, na Slovensku fašiang – spomienka na tradície tohoto veselého obdobia – „pochovávanie basy“, maškary na ukončenie plesovej sezóny s ochutnávkou slovenských špecialít.

 

Hrajte, že mi, hrajte… Deň česko-slovenských kultúrnych tradícií  29.5.2010 - Šrámkův statek Piletice

Oslava ľudových tradícií oboch národov, vystúpenie slovenskej cimbálovej muziky, folklórneho súboru, 5. ročník súťaže vo varení bryndzových halušiek, ochutnávky slovenských špecialít, opekanie drevorubačskej slaniny, tanečný workshop - výuka slovenských ľudových tancov a ďaľší program.

 

Divadelný festival Velká Inventura 11. - 12.9.2010  - Jiráskovy sady v Hradci Králové

Účasť ROS formou slovenského kultúrneho stánku, vrátane ochutnávky slovenských špecialít, spojená s propagáciou a podporou slovenskej kultúry, zaistenie slovenského divadelného predstavenia s cieľom získať mladých Slovákov žijúcich v regióne Východných Čiech.

 

Slovensko-český dožinkový veniec - Dni slovenské kultury 18.9. 2010 - Šimkovy sady v Hradci Králové

V rámci VI. Královéhradeckých krajských dožínkových slavností – samostatný slovenský kultúrny stánok, program pre deti v českom i slovenskom jazyku, koncert slovenského umelca populárnej hudby, vystúpenie folklórnych súborov a sólistov, ľudová veselica, ochutnávka slovenských špecialít.

 

Republiková rada Obce Slovákov v ČR v októbri 2010 – město Stříbro nebo Brno

Účasť členov ROS Hradec Králové na jednaní Republikovej rady Obce Slovákov v ČR.

  

Cena Mateja Hrebendy v novembri 2010

Účasť členov ROS Hradec Králové na slávnostnom ocenení osobností, ktoré sa významne zaslúžili o podporu slovensko-českých vzťahov v roku 2010 v Českej a Slovenskej republike.

      

Deň československej štátnosti 28.10. 2010

 Účasť členov ROS Hradec Králové na mestských oslavách vzniku samostatného Československého štátu kladením vencov na Masarykovom námestí v HK.

 

Vianočné oblátky – predvianočné posedenie v duchu slovenských tradícií 12.12. 2010

Vyhodnotenie celoročnej činnosti a správa o hospodárení ROS Hradec Králové za rok 2010, tradičná štědrovečerná večera.

 

  

Júlia Špalková,

predsedkyňa Regionálnej Obce Slovákov Hradec Králové

Späť