Plán činnosti na rok 2011

16.02.2011 20:45

 

29.1. 2011  - VI. Česko Slovenský bál

- oslava priateľstva medzi Českom a Slovenskom v Adalbertine v Hradci Králové

 Účinkujú slovenské a české hudobné skupiny a sólisti. Bohatý kultúrny program v duchu slovenskej pohostinnosti. Akcia sa koná pod záštitou primátorov mesta Hradec Králové a partnerského mesta Banská Bystrica.

 

 

 

 

Január 2011 - zahájenie skúšok na divadelní dokument o ceste Slovákov do Čiech

Autorský divadelno - dokumentárny projekt s profesionálnym vedením Slovákov žijúcich v Čechách.

Účinkujú: členovia Regionálnej Obce Slovákov v Hradci Králové

Zmyslom naštudovania divadelného predstavenia je posílenie vzájomnosti medzi národnostnou menšinou a majoritnou spoločnosťou. Predstavenie by malo poukázať na zvyky, obyčaje a tradície medzi minulosťou a súčasnosťou cez pútavé inscenační postupy a spracovanie osobných príbehov ľudí, ktorí sú pôvodne zo Slovenska a teraz žijú v Hradci Králové a okolí.

 Fujarový workshop

Workshop povedie profesionálny fujarista J.Sloboda zo slovenských Turian. Účastníci workshopu sa majú naučiť základné fujarové stupnice, fujarové ornamenty jako je rozfuk a prefuk, ako aj ďalšie fujarové melódie.

 

28.5.2011 Festival národnostních menšin - Šrámkův statek Piletice.

Oslava ľudových tradícií rôznych národov, vystúpenie hudobných a tanečných súborov, 6. ročník súťaže vo varení bryndzových halušiek, ochutnávky národných špecialít, workshopy a ďaľší program.

 

9. - 10.9.2011  Divadelný festival Veľká Inventúra v Jiráskových sadoch v Hradci Králové Účasť ROS HK formou slovenského kultúrneho stánku, vrátane ochutnávok  slovenských špecialít, spojená s propagáciou a podporou slovenskej kultúry, zaistenie slovenského divadelného predstavenia s cieľom získať mladých Slovákov žijúcich v našom regione.

 

 

 

17.9. 2011 Slovensko-český dožinkový veniec - Deň slovenskej kultúry v Šimkových sadoch v Hradci Králové

V rámci VII. Královéhradeckých krajských dožínkových slávností budeme ako tradičnemať samostatný slovenský kultúrny stánok, program pro deti v českom i slovenskom jazyku, koncert slovenského umelca populárnej hudby, vystúpenie folklórnych súborov a sólistov, ľudová veselica, ochutnávky slovenských špecialít.

 

28.10. 2010  Deň československej štátnosti

Účasť ROS HK na mestských oslavách vzniku samostatného Československého štátu s položením vencov na Masarykovom námestí v Hradci Králové.

   

Vyhodnotenie celoročnej činnosti, správa o hospodárení ROS Hradec Králové za rok 2011, slovenské vianočné tradície a špeciality.

 

 

Julia Špalková

předsedkyně

Regionálnej Obce Slovákov

Hradec Králové

9.12. 2011 „Vianočné stretnutie rodákov“  v duchu slovenských vianočných tradícií

Späť