Pripomenutie - Ľudovít Štúr 200

23.10.2015 11:55

Vážený priatelia,

u príležitosti 200. výročia od narodenia významného slovenského buditeľa Ľudovíta Štúra,

ktorému sme z podnetu vtedajšieho primátora Otakara Divíška v roku 2006 odhalili pamatnú dosku,

vás srdečne pozývám v piatok 30.10.2015 od 17 hod. na Veľké námesti č. 22,
kde spoločne položíme kyticu kvetov a pripomenieme si nielen významného Slováka,
ktorý prežil v Hradci Králové svoju veľkú životnú lásku,
ale i slávnostnú udalosť, ktorá bola veľkým impulzom pre vznikajúcu
Regionálnu Obec Slovákov. 

Vopred vám ďakuje za potvrdenie vašej účasti a teším sa na stretnutie s vami.

Podľa počtu, zaistím reštauráciu, kam si po slánostnom akte pojdeme sadnúť.


S pozdravom

Júlia Špalková

Späť