Príprava bálu

12.01.2012 21:44

V utorok 10.1. bola Julka Špalková spolu s Ivonou Civáňovou na tlačovej konferencii v Českom rozhlase Hradec Králové, kde novinári prejavili veľký záujem o náš ples. Vo štvrtok 12.1. sa zišli členovia základného tímu ROS HK u našej predsedníčky Julky Špalkovej, aby prediskutovali prípravu a organizáciu 7. Česko - Slovenského bálu.  Na dnešnom prípravnom výbore sme si rozdelili úlohy a veríme, že sa nám podarí všetko zvládnuť a posunieme latku kvality nášho plesu opäť o niečo vyššie. Tešíme sa na stretnutie s Vami na našom plese 28.1.2012.

Späť