Smútočné oznámenie - Karol Maar

12.09.2011 19:40

So slzami v očiach a smútkom v srdci vám chceme oznámiť, že nás v kľude domova a spolu s nami po neľahkom boji s chorobou už navždy opustil môj manžel, náš otec a dedko Karol Maar. Ostávame ale stále ďalej s ním a on s nami v krásnych nazabudnuteľných spomienkach na naše společné chvíle na Zemi.
Ďakujeme za ne!

manželka Hana,
dcéra Alena s rodinou a syn Gustáv.

Smutocne oznamenie - Karol Maar.pdf (734,7 kB).

Späť