Stretnutie s Mikulášom Dzurindou

04.11.2011 14:16

Na základe pozvania veľvyslanca SR v Prahe naša predsedníčka Julka Špalková a Ivona Civáňová sa dňa 3.11.2011 zúčastnili milého stretnutia s pánom Mikulášom Dzurindom, ministrom zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnilo na pode slovenského veľvyslanectva za účasti ďalších zástupcov krajanských spolkov v Čechách. Pán Dzurinda hovoril nielen o súčasnej situácii na Slovensku, ale požiadal nás, aby sme poďakovali všetkým z Regionálnej Obce Slovákov za obetavú prácu a kvalitnú reprezentáciu Slovenska v Čechách. Pán Dzurinda sa veľmi zaujímal o naše aktivity, preto sme mu odovzdali videozáznam zo Dňa Slovenskej kultury a pozvánku na náš Česko Slovenský bál. Stretnutie na Slovenskom veľvyslanctve bolo pre nás inšpirujúce a príležitosťou k nadviazaniu ďalších nových kontaktov.

 

 

 

Späť