Výzva k úhrade členských príspevkov na rok 2015

02.03.2015 21:04

Žiadame našich členov k úhrade členských príspevkov na rok 2015 vo výške 200,- Kč (študenti a dôchodci 150,- Kč). Členovia môžu uhradiť na náš účet číslo: 201 139 471/0300. Ďalšia príležitosť k úhrade členských príspevkov bude na jarnom stretní, ktorého termín včas upresníme.
 

Späť