Ľudovít Štúr 200 - priateľské stretnutie

02.11.2015 20:24

U príležitosti 200 rokov od narodenia Ľudovíta Štúra, jedného z najvýznamnejších všestranných osobností, ktoré kedy Slovensko malo, sa v piatok 30. októbra v podvečer zišli členovia Regionálnej obce Slovákov, žijúci v Hradci Králové u básnikovej pamātnej dosky na dome č.p.22. Júlia Špalková, predsedníčka ROS HK spomenula v krátkosti dôvody, ktoré viedli k inštalácii pamātnej dosky spisovateľa práve na tomto dome. Mladý charismatický básnik sa vracal z Nemecka a stretol sa s hradeckým nakladateľom Jánom H. Pospíšilom. Stala sa mu však nehoda a musel v Hradci niekolko týždňov ostať . Mladého vtedy ešte študenta ošetrovala Marie, nakladateľova dcéra. Obaja sa do seba zaľúbili a ich veľká láska sa stala inšpiráciou pre niekoľko ľubostných básní . A aj v tom je básnikov odkaz pre dnešok: Žite v láske, lebo tá je inšpiráciou pre bohatší život…

Svoje osobné spomienky a pocity pridal aj Ing. Otakar Divíšek, ktorý, keď bol primátorom Hradca, v podstate realizáciu pamātnej dosky v roku 2006 inicioval, a súčasná námestníčka primátora pre kultúru a školstvo Aneta Maclová.

Na záver krátkého stretnutia všetci zúčastnení rozsvietili pod doskou s vencom sviečky nielen ako spomienku na chvíle mladého básnika v našom meste, ale tiež ako symbol lásky a spolunažívania.

Bodkou za príjemným podvečerom bolo priateľské posedenie pri jednom stole v jednej z reštaurácií v pasáži.

Foto z akcie nájdete vo fotogalérii.

Späť