Návšteva na Majálese v pražskej obci

23.05.2011 14:03

V sobotu 21.5.2011 poriadala Obec slovákov Praha tradičný Majáles, ktorého sa za ROS HK zúčasnil náš člen výboru Vladimír Burčík.

Späť