Nový časopis SLOVENSKÉ KORENE

24.04.2010 20:15

Tohto roku vznikol nový časopis SLOVENSKÉ KORENE, ktoré je možné si prehliadnuť v elektornickej podobe na www.slovkor.cz.

Späť