Plán akcií na rok 2015

04.02.2015 18:15

 

Plán činnosti ROS HK na rok 2015

  

  • X. Česko Slovenský bál 31.1.2015- oslava přátelství mezi Českou a Slovenskou republikou pod záštitou primátora města Hradec Králové a primátora partnerského města Banská Bystrica v Adalbertinu. Účinkují slovenské a české hudební skupiny a sólisté. Bohatý kulturní program v duchu slovenské pohostinnosti.

 

  • Jarní /fašiankové/setkání Slováků 27.3.2015 od 17,00 hod. Centrum mladých - zhodnocení dosavadní činnosti, příprava akce v Pileticích/ . Společenský večer /fašangy/ sloven.tradicemi.

 

  • Kladení věnců u příležitosti svátku Den vítězství 8. 5. 2015 v 16,00 hod. Masarykovo náměstí v Hradci Králové účast na slavnostním aktu, /pozvání od primátora města/.

 

  • Vyhlášení Šarmantní osobnost roku Českého rozhlasu květen 2015 sál Filharmonie účast na pozvání od Českého rozhlasu Hradec Králové

 .

  • Den Slovensko České kulturní vzájemnosti a 10.ročník celostátní soutěže ve vaření brynzových halušek 30.5.2015 Šrámkův statek v Pileticích. České a Slovenské lidové tradice a kulturní vzájemnosti obou národů. Účinkuje slovenská cílová muzika.  Součástí budou tradičně ochutnávky slovenských specialit, workshopy a další program.

 

  • Divadlo evropských regionů 21. – 30. 6. 2015 společná návštěva slovenských divadelních představení v rámci festivalu

 

  • X. Den slovenské kultury - 19. 9. 2015 pod záštitou velvyslance Slovenské republiky v Praze v rámci X. Královéhradeckých krajských dožínkových slavností – samostatný slovenský kulturní program, koncert slovenských umělců populární hudby, vystoupení folklórních souborů a sólistů, lidová veselice, ochutnávky slovenských specialit.

               

  • Oslava 200. Výročí narození Ľ.Štúra v Den československé státnosti  říjen 2015 Účast ROS Hradec Králové na městských oslavách vzniku samostatného  Československého státu na Masarykově náměstí v HK.

 

  • „Vánoční setkání rodáků“  12.12.2015 v Centru mladých v duchu slovenských vánočných tradic. Vyhodnocení celoroční činnosti, zpráva o hospodaření ROS, slovenské vánoční tradice, zvyky a speciality.

 

 

Júlia Špalková,

předsedkyně Regionálnej Obce Slovákov

Hradec Králové

 

 

 

Späť