Porada výboru ROS HK 13.1.2010

14.01.2010 21:01

Na porade výboru našej obce v stredu 13.1.2010 bola prejednaná príprava Česko - Slovenského plesu, ktorý bude 20.2. v Královehradeckom Adale. Boli rozdelené funkcie jednotlivým členom a prekuskutovali sa možnosti finančného zabezpečenia tejto akcie, najma možnosti získania nových sponzorov.

Späť