Pozvánka na previanočné posedenie

08.11.2010 19:18

V piatok 10.12.2010 sa v Centre mladých v Malšoviciach od 17:00 uskutoční predvianočné stretnutie členov našej regionálnej obce a krajanov. Na stretnutí bude zhodnotená naša činnosť za uplynulý rok a predstavený plán činnosti na budúci rok 2011. V rámci programu vystúpi Ľudová hudba Jána Slančíka z Banskej Bystrice. Podrobnosti sú uvedené v pozvánke (viď príloha).

Vianocne stretnutie 2010_pozvanka 2.doc (243 kB)

Späť