Pozvánka na Šrámkův statek do Piletic v sobotu 29.5.2010

18.05.2010 20:34

FESTIVAL NÁRODNOSTNÝCH  MENŠÍN

Den českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti, ktorý Obec Slovákov tradične organizuje poslednú májovú sobotu na Šrámkovom statku v Pileticiach, sa tento rok vďaka podpore a vzniku Výboru pre národnostné menšiny Královéhradeckého kraje a Štatutárneho města Hradec Králové premení na Festival národnostných menšín.

Za päť rokov svojej existencie Občianske združenie Slovákov žijúcich vo Východných Čechách dalo o sebe dostatočne vedieť nielen prostredníctvom Česko – Slovenského bálu, Dňa slovenskej kultúry v rámci Královéhradeckých krajských dožiniek, ale aj ďaľších aktivít. Tohto roku sme oslovili rôzne národnostné komunity, aby sa prezentovali spolu s nami. Takto sa zrodil Festival národnostných menšín, kde sa budú prelínať a poznávať kultúry jednotlivých národov žijúcich v našom meste a regióne Východných Čiech.

V sobotu 29.5.2010 na Šrámkovom statku v Pileticiach budú mať od 11 hodiny návštěvníci možnost po celý den ochutnávať nielen slovenskú kapustnicu, ale i mongolskú špecialitu „chošur“ a ďaľšie netradičné jedlá. Slováci žijúci v Hradci Králové zorganizujú 5.ročník súťaže vo varení bryndzových halušiek. Vietnamsku národnostnú menšinu bude reprezentovať hudobná skupina SON HUONG. Mongolskú národnostnú menšinu bude zastupovať profesionálna hudobná a tanečná skupina v národných krojoch DUNJINGARAV. V pravej mongolskej jurte sa budú podávať tibetské čaje. Za nemeckú národnostnú menšinu vystúpi spevácka skupina Orlickohorští. Africká národnostná menšina sa predstaví v podaní hudebnej skupiny Munda Afrika, ktorú tvoria bubeníci z Guiney a Konga. Nebudú chýbať ani ochutnávky afrických špecialít.

Slovákom žijúcím v Čechách privezie kúsok domova Ľudová hudba Juraja Pecníka z Banskobystrického kraja.

Tento pilotný projekt Výboru pre národnostné menšiny si kladie za cieľ kontaktovať aj ďaľšie národnostné menšiny a tým vytvoriť priestor pre vzájomné poznávanie, obohacovanie a snahu ukázať společenstvo občanov žijúcich s nami, ktorí sa odlišují od ostatných etnickým pôvodom, kultúrou, tradíciami a prejavujú vôľu o zachovanie a rozvoj vlastnej svojbytnosti.

Česky rozhlas Hradec Králové okrem živých vstupov odvysiela hodinovú reláciu zo Šrámkovho statku v Pileticiach.

  

                                                                              Júlia Špalková, predsedkyňa ROS HK

Pozvanka_Piletice 2010.jpg (331,9 kB)

Späť