Schôdza výboru ROS HK 2.11.2010

02.11.2010 22:05

V utorok 2.11.2010 sa zišli aktívni členovia na výborovej schôdzi v kuželni v Malšoviciach. Predsedníčka Julka Špalková a Vladko Burčík informovali o tohoročných aktivitách a plánoch na budúci rok, Ivan Guman podal finančnú správu a Martin Baranyai premietol fotky z tohoročných akcií ROS HK. Predbežne bola prediskutovaná organizácia predvianočného posedenia 10.12. od 17 hodiny v Centre mladých Malšovice a januárového 6.česko-slovenského plesu, ktorý bude 29.1.2011 v hradeckom Adalbertine.

Späť