Účasť na Stálej konferencii SR a Slováci žijúcich v zahraničí v Bratislave 30.-31.10.2012

12.11.2012 22:04

Člen výboru našej regionálnej obce Vladko Burčík sa 30.-31.10.2012 zúčastnil Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúcich v zahraničí, ktorú organizoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pod záštitou prezidenta Ivana Gašparoviča. Konferncie sa zúčastnili krajania zo slovenských komunít z 21 krajín zo 4 kontinetov. V jednotlivých vystúpeniach jej účastníkov a hostí vrátane predstaviteľov politického, vzdelávacieho, kultúrneho, duchovného a spoločenského života Slovenska, ako aj v následnej názorovo rozmanitej diskusii, Stála konferencia 2012 zhodnotila politiku Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom v zahraničí a aktivity krajanských komunít v období od predchádzajúcej Stálej konferencie 2010 vo viac ako 50 štátoch sveta, v ktorých naši krajania žijú. Účastníci Stálej konferencie 2012 zároveň prezentovali myšlienky a nastolili podnety pre ďalšie upevňovanie národného povedomia a rozvíjanie kultúrnych a duchovných hodnôt Slovákov žijúcich v zahraničí. Tie sa premietli v programových a koncepčných záveroch konferencie, ktorú jej delegáti súhlasnou väčšinou schválili. 

Späť