Výzva k úhrade členských príspevkov

15.11.2009 18:38

Vážení členovia ROS Hradec Králové, blíži sa koniec roka, keď sa okrem bilancie činnosti robia aj uzávierky v účtovníctve. Dovoľujeme si Vám touto cestou pripomenúť, že jedným z hlavných zdrojov pre realizáciu našich aktivít je ročný členský príspevok členov obce, ktorý napriek kríze ostáva naďalej vo výške 200 Kč, študenti a dôchodcovia 150 Kč. Príspevok môžte uhradiť na predvianočnom posedení 11.12.2009, alebo osobne našej predsedníčke či rovno na účet 201139471/0300, pričom do správy pre príjemcu doporučujeme vyplniť priezvisko člena a dovetok "ročný príspevok", aby sa platba dala bez problémov identifikovať.

 

Späť