Piletice 30.5.2009

 

4.deň českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti

HRAJTE, ŽE MI, HRAJTE…

 

Piletice u Hradce Králové - Šrámkův statek 30.5.2009

 

Štvrtý ročník tejto akcie sa po roku konal opäť na Šrámkovom statku v obci Piletice neďaleko Hradca Králové. Počasie nám tentoraz nevyšlo, ale aj napriek oblakom a dažďu bola nálada skvelá. Diváci aj účinkujúci behom dažďa využili stodolu na statku, kde bolo miesto pre folklórne vystúpenie, súťaž vo varení halušiek, ako aj miesto na prípravu a predaj občerstvenia. Navzdory nepriaznivému počasiu sa na našej akcii  zišlo veľa priaznivcov slovenského folklóru a záujemcov o slovenské špeciality, takže v stodole bolo chvíľkami veľmi rušno. Behom dňa do Piletíc zavítalo niekoľko stoviek návštěvníkov z blízkeho i širokého okolia. Akcia vzbudila značný záujem verejnosti, ale aj médií, tzn. novinárov, regionálnej televízie a českého rozhlasu, ktorý dokonca z našej akcie naživo vysielal hodinový vstup. Český rozhlas Hradec Králové mal mezi 17 a 18 hodinou priame vysielanie v
slovenskom a českom jazyku
, pričom slovensky moderovala naša predsedníčka Julka Špalková a česky profesionálna rozhlasová moderátoka Ilona Dvořáková. Každý účastník obdržal pri vstupe zdarma najnovšie číslo časopisu Korene, kde je venovaná veľká pozornosť činnosti Obci Slovákov v
Hradci Králové.

Aj keď sme tento rok na organizáciu tejto akcie nezískali žiadnu finančnú podporu od magistrátu ani od krajského úradu, vstupné zostalo dobrovoľné. O to väčšia vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom z našej obce a im rodinným príslušníkom, ktorí obetovali svoj voľný čas a aktívne pomohli pri zaistení tejto akcie. Poďakovanie patrí aj za darované zemiaky, ktoré nám už tradične venoval primátor mesta Hradec Králové  Ing. Otakar Divíšek. Za kvalitnú múku ďakujeme panu Davidovi Horákov z firmy Mlýny Voženílek Předměřice nad Labem.

Mediálnym partnerom bol Český rozhlas Hradec Králové a Televázia Puls. Videonahrávku z Piletíc je možné prezrieť na webových stránkach: www.tv-puls.cz/region.html , kde aj záznamy z ďaľších akcií pripravovaných Obcou Slovákov v Hradci Králové.

 

Hneď od rána sa škrabali a čistili zemiaky, aby bolo dostatok halušiek. Ráno ešte vonku nepršalo, tak bolo treba pozametať pódium, stánky pripraviť, inštalovať výzdobu, pripojiť elektrinu, oškrabať a očistiť zemiaky, roznosiť lavičky a stoličky atď. 

Mimoriadne poďakovanie organizátorov patrí Rosťovi Okšovi a firme SALAŠ Terchová-Zázrivá, ktorý nám zaistil nielen vynikajúcu májovú bryndzu, ale i ďalšie výrobky z ovčieho syra. Ďakujeme i za pravú Oravskú slaninu, o ktorú bol mimoriadny záujem. A nebyť pana Okši, nebol by ani folklórny súbor zo Zázrivej. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Folklórne vystúpenie zo Zázrivej

Folklórna skupina zo Zázrivej vytvorila príjemnú atmosféru pre všetkých návštevníkov. Speváčky v krojoch za doprovodu dvoch heligónkárov zaspievali slovenské ľudové pesničky z Oravy, aj rôznych regiónov Slovenska. 

Občerstvenie návštevníkov

Veľa návštevníkov sa okrem folklóru vždy teší aj na tradičné slovenské jedlá, takže sme ako aj pri predchádzajúcich ročníkoch ponúkali halušky, kapustnicu, pagáče a spišskú borovičku. Záujem bol veľký, čo je možné ilustrovať na množstve spotrebovaných surovín: pre halušky bolo ošúpané  50 kg zemiakov a k tomu 50 kg múky, 20 kg bryndy a 20 kg slaniny,  ďalej bolo predané 200 pagáčov, 250 tanierov kapustnice a 25 litrov borovičky.

Prípravy halušiek pre návštevníkov sa ujali "profíci" - víťazovia prvého ročníka našej haluškománie v Hradci Králové pod vedením Júlie Kopeckej z Kladna, ktorí vlani vyhrali aj mezinárodnú súťaž vo varení halušiek v Košiciach. Základ tímu tvorí súrodenecká dvojica z južného Slovenska, ktorá sa usadila v Čechách. Nedočkaví návštevníci  požadovali neustále prídavky novej várky halušiek, čo svedčilo o kvalite prípravy tohto tradičného slovenského jedla.

4.ročník haluškománie - súťaže vo varení halušiek

Hlavným podujatím behom dňa bol štvrtý ročník "haluškománie", v rámci ktorej šesť trojčlenných súťažiacich družstiev predviedlo svoju zručnosť pri varení halušiek. Odborná porota spolu s divákmi sledovala čas prípravy halušiek od ošúpania prvého zemiaku až po finálnu úpravu halušiek s bryndzou a so slaninkou. Okrem času však bola samozrejme hodnotená aj chuť a vzhľad halušiek. Súťaž vo varení halušiek mala tento rok dve kolá, které mali svoje samostatné poradie a víťazov, na všetkých súťažiacich čakali ceny. Po vyhodnotení súťaže porota stanovila následujúce poradie:

 

1. kolo:

I. Křivanovi (Anna a Ladislav Křivanovi, Jaroslav Starosta),   

II. Zázrivá I. (Viktória Žuborová, František Matuš a Antónia Gašová), 

III. Brzákovi (Aneta, Simona a Tomáš Brzákovi)

2. kolo:

I. Zázrivá II. (Mária Juríková, Ludmila Bellová a Josef Klopka),

II. Svobodovi. (Eva Svobodová, Jana Podlipná, Miroslav Cvejn),  

III. Předměřice (Ludmila a Eva Součková, Eva Paulištová)

 

 

Fotogalerie: Piletice 30.5.2009

/album/fotogalerie-piletice-30-5-2009/piletice09-halusky-1-jpg1/ /album/fotogalerie-piletice-30-5-2009/piletice09-halusky-2-jpg1/ /album/fotogalerie-piletice-30-5-2009/piletice09-halusky-3-jpg1/ /album/fotogalerie-piletice-30-5-2009/piletice09-halusky-4-jpg1/ /album/fotogalerie-piletice-30-5-2009/piletice09-halusky-5-jpg1/ /album/fotogalerie-piletice-30-5-2009/piletice09-halusky-6-jpg1/ /album/fotogalerie-piletice-30-5-2009/piletice09-halusky-7-jpg1/ /album/fotogalerie-piletice-30-5-2009/piletice09-halusky-8-jpg1/ /album/fotogalerie-piletice-30-5-2009/piletice09-halusky-ceny-jpg1/ /album/fotogalerie-piletice-30-5-2009/piletice09-halusky-servis-1-jpg1/