Predvianočné posedenie rodákov 13.12.2013

V piatok 13.12.2013 sa po roku v hradeckých Malšoviciach v Centre mladých konalo tradičné predvianočné stretnutie rodákov, členov našej Regionálnej Obce Slovákov a jej priaznivcov. Pri vstupe bol malý osvetlený stromček i malý Betlehém, kde si každý návštevník mohol pridať vlastnú figúrku. Ako vždy boli pripravené tradičné vianočné oblatky, ktoré sa ochutili medom, cesnakom a orechmi.

V úvode stretnutia všetkých návštevníkov privítala predsedníčka ROS HK Júlia Špalková, ktorá stručne zhodnotila našu doterajšiu činnosť v uplynulom roku. Zaznamenali sme významný pokrok pri našej snahe o zvyšovanie kvality jednotlivých akcií našej obce. Vďaka štedrosti sponzorov a aktívnej podpory úzkeho okruhu členov regionálnej obce sa nám podarilo zorganizovať v roku 2013 tradičné tri veľké akcie s kvalitným kultúrnym programom - 8.česko-slovenský bál v januári, Deň česko-slovenskej vzájomnosti v Pileticiach v máji a Deň slovenskej kultúry v rámci Královéhradeckých dožíniek v septembri. Julka poďakovala všetkým členom, ktorí sa aktívne podieľali na príprave týchto akcíí. Záverom príhovoru pozvala všetkých členov a priaznivcov na 9.Česko-Slovenský bál, ktorý sa bude konať 1.2.2014 v hradeckom Adalbertinu.

Členovia výboru zablahoželali k životnému jubileu 50. narodenín manželom Gabike a Marianovi Tomášikovým, ktorí nám spoločne veľmi pomáhajú pri príprave a organizácii podujatí našej regionálnej obce. Oslavencom sme nechali zahrať sólo, pričom sme tento sympatický pár obkolesili na tanečnom parkete. 
Prišli sa na nás pozrieť naši starí známi Ivan s Miangou, ktorá nám predstavila svoju vnučku z Mongolska.
Atmosféra posedenia bola veľmi príjemná, pretože sa po čase zišli starí známi a v priateľskom rozhovore prebrali novinky, ktoré sa udiali od posledného stretnutia.


 Hostia sa mohli osviežiť pohárikom vínka či Spišskou borovičkou, boli pripavené aj rezne, okrem toho viacerí hostia priniesli na ochutnanie špecialitky zo svojej kuchyne.

Nakoniec zábava vyvrcholila na tanečnom parkete, kde hudobná skupina "POPROCI" zahrala do spevu aj tanca.

 

 

Z úsmevov všetkých zúčastnených bolo vidno, že sa im atmosféra predvianočného stretnutia páčila. Rozchádzali sme sa okolo polnoci, pričom sme si navzájom zaželali pohodové Vianočné sviatky a všetko dobré do nového roka 2014.