Vianočné stretnutie rodákov 14.12.2012

Vianočný stromček pred vstupom do sálu

V piatok 14.12.2012 sa po roku v hradeckých Malšoviciach v Centre mladých konalo tradičné predvianočné stretnutie rodákov, členov näšej Regionálnej Obce Slovákov a jej priaznivcov. Pri vstupe boli pod stromčekom prichystané tradičné vianočné oblatky, ktoré sa ochutili medom, cesnakom a orechmi. Atmosféra posedenia bola veľmi príjemná, pretože sa po čase zišli starí známi a v priateľskom rozhovore prebrali novinky.

Kažky si vlastnoručene pripravil vianočnú oblatku s medom, orechmi a cesnakom

V úvode stretnutia všetkých návštevníkov privítala predsedníčka ROS HK Júlia Špalková, ktorá stručne zhodnotila našu doterajšiu činnosť v uplynulom roku. Zaznamenali sme významný pokrok pri našej snahe o zvyšovanie kvality jednotlivých akcií našej obce. Vďaka štedrosti sponzorov a aktívnej podpory úzkeho okruhu členov regionálnej obce sa nám podarilo zorganizovať v roku 2012 tradičné tri veľké akcie s kvalitným kultúrnym programom - 7.česko-slovenský bál v januári, Deň česko-slovenskej vzájomnosti v Pileticiach v máji a Deň slovenskej kultúry v rámci Královéhradeckých dožíniek v septembri. Julka poďakovala všetkým členom, ktorí sa aktívne podieľali na príprave týchto akcíí. Záverom príhovoru pozvala všetkých členov a priaznivcov na 8.Česko-Slovenský bál, ktorý sa bude konať 26.1.2013 v Adalbertinu.

Julka pri príhovore srdečne uvítala všetkých hostí

Na druhej strane Vladko Burčík za náš všetkých poďakoval našej predsedníčke Julke za jej neustály mladický elán pri organizovaní našich akcií.

Julka zhodnotila uplynulý rok

O hudobné prekvapenie sa postaral huslový virtuóz Karel Výborný, ktorý vo svojej špecifickej interpretácii na husliach doprevádzal populárne melódie modernej hudby.

Alternatívny huslista nám pripravil nezabudnuteľný zážitok

Vierka Dytrychová priviedla v podvečer medzi nás malého vnúčika Maxíka, na snímke sa spolu s Vladkom Burčíkom bavia pri kreslení.

Vierka, Maxík a Vladkom pri maľovaní

Členovia výboru zablahoželali k životnému jubileu našej aktívnej členke Evke Svobodovej, ktorá má veľmi rada Slovenský folklór, ku ktorému sa snaží viesť aj oboch svojich synov.

Julka, Vladko a oslávenkyňa Evka s polu s JaromEvka Svobodová s manželom a rodinou

Nakoniec zábava vyvrcholila na tanečnom parkete, kde hudobné "Duo Pohoda" zahralo do spevu aj tanca, nálada bola skvelá a nastolila medzi nás ozajstnú pohodu.

Hudobné duo príjemne hralo celý večer

Tanečné kreácie boli zprvu opatrnejšie, ale s postupujúcim večerom sa tempo tanca zvyšovalo a bol vidieť aj kvalitný čardáš, odzemok a kazačok.

Tanečné kreácie na parkete

Ruky šli automaticky hore v rytme čardášu