Predvianočné posedenie 12.12.2014

V piatok 12.12.2014 sa stretli členovia základného tímu ROS HK, aby spoločne v priateľskom prostredí si posedeli v predvianočnom duchu. Každý z členov so doniesol z svojej kuchyne či pivnice niečo na okoštovanie, takže se spoločný stôl zaplnil rôznymi dobrotami.

V úvode stretnutia všetkých návštevníkov privítala Júlia Špalková, ktorá stručne zhodnotila našu doterajšiu činnosť v uplynulom roku. Vďaka štedrosti časti sponzorov a aktívnej podpory úzkeho okruhu členov regionálnej obce sa nám podarilo zorganizovať v roku 2014 tradičné tri veľké akcie s kvalitným kultúrnym programom - 9.česko-slovenský bál vo februári, Deň česko-slovenskej vzájomnosti v Pileticiach v máji a Deň slovenskej kultúry v rámci Královéhradeckých dožíniek v septembri. Julka poďakovala všetkým členom, ktorí sa aktívne podieľali na príprave a realizácii týchto akcíí. Záverom príhovoru pozvala všetkých členov a priaznivcov na jubilejný 10.Česko-Slovenský bál, ktorý sa bude konať 31.1.2015 v hradeckom Adalbertinu.

V závere došlo okrem spevu aj na tanec pri takzvanej "kapurkovej", keď už sa jednotliví členovia rozchádzali.

Želáme všetkým naším členom aj priaznivcom požehnané a príjemné Vianočné sviatky, veselý Silvester a veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a úspechov do nového roka 2015. Tešíme sa na stretnutie so všetkými na našich akciách v jubilejnom desiatom roku našej obce.